ОДИТОР

Одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния Финансов Отчет за 2019 г.

„РСМ БГ“ ЕООД

https://www.rsm.global/bulgaria/

Одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния Финансов Отчет за 2020 г.

Даниел Христосков Иванов

регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС

адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл.2, вх.Г, ет.6, ап.87

Одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния Финансов Отчет за 2021 г.

Даниел Христосков Иванов

регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС

адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Антим I“, бл. 2, вх. Г, ет. 6, ап. 87

Одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния Финансов Отчет за 2022 г.

„БОЗЕВ ОДИТИНГ” ЕООД, представлявано от Стефан Емилов Бозев, регистриран одитор с диплома No0809/2015г. от регистъра при
ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр. Равно поле, ул. „Черковна“ No7.