ОСА И ДИВИДЕНТИ

Покана РОСА 19.06.2024

Проведено РОСА 30.06.2023

Покана за РОСА 30.06.2023

ИОСА 22.03.2023 – 11.04.2023

РОСА 22.06.2022 – 07.07.2022

РОСА 28.06.2021

РОСА 30.09.2020

ИОСА 01.06.2020 – 16.06.2020

ИОСА 22.04.2020 – 07.05.2020

РОСА 30.06.2019 – 15.07.2019

ИОСА 22.10.2018 – 05.11.2018

РОСА 21.06.2018 – 05.07.2018

РОСА 27.06.2017

РОСА 06.07.2016

РОСА 30.06.2015 – 15.07.2015