МЕНИДЖМЪНТ

Съвет на Директорите

Красимир Димитров Тодоров – Председател на СД

Роза Цветанова Димитрова – Заместник-председател на СД

Добромир Тодоров Тодоров – Член на СД

Изпълнителен Директор

Добромир Тодоров Тодоров