свържете се с нас:

дИРЕКТОР ЗА връзки С ИНВЕСТИТОРИТЕ
БОРИСЛАВ БОЙЧЕВ
e-mail: feeiadsicdvi@gmail.com
мобилен: +359 888 780009


Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ