свържете се с нас:

Директор за връзки с инвеститорите Христина Попова
e-mail: irmfeeipjsc@gmail.com
мобилен: + 359885920426

 

Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ