свържете се с нас:

Директор за връзки с инвеститорите
Христина Попова
e-mail: irmfeeipjsc@gmail.com
мобилен: + 359885920426

 

Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ

  • телефон: +359 885 920 426
  • е-mail: feeipjsc@gmail.com
  • адрес: 1113 София, община Столична, район „Слатина”, ж.к. ”Гео Милев”, ул. ”Коста Лулчев” № 20