ЗА НАС

„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ е учреден през февруари 2006 г.

Фондът стартира като проект, чиято основна цел е секюритизация на вземания в проекти в сферата на енергийната ефективност и енергетиката.